ศุภาลัย ร่วมสร้างดีกับ หอแว่น สานต่อปีที่ 2 กิจกรรม “แว่นสร้างสุข” ลงพื้นที่โซนรังสิต – ลำลูกกา – ปทุมธานี

ศุภาลัย ร่วมสร้างดีกับ หอแว่น สานต่อปีที่ 2 กิจกรรม “แว่นสร้างสุข”
ลงพื้นที่โซนรังสิต – ลำลูกกา – ปทุมธานี
 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรม “แว่นสร้างสุข” ภายใต้โครงการ “ศุภาลัย สร้างดี” เพื่อเดินหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนงานก่อสร้างเป็นปีที่ 2 ตามเป้าหมาย…สนับสนุนค่าใช้จ่ายตัดแว่นสายตาให้กับคนงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,000 คน ภายในปี 2568  ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตา ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกรอบแว่น และเลนส์สายตาคุณภาพอันดับต้นของประเทศไทย พร้อมจับมือลงพื้นที่สร้างดี ตรวจวัดสายตาให้กับคนงานก่อสร้างกว่า 150 ชีวิต ในโซนรังสิต-ลำลูกกา-ปทุมธานี 

          นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้นำร่องกิจกรรม “แว่นสร้างสุข” ร่วมกับทาง บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด โดยลงพื้นที่โซนศรีนครินทร์ บางนา ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดีจากคนงานก่อสร้างจำนวนมาก สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายตัดแว่นสายตาให้กับตนเองและครอบครัวได้ ส่งผลให้บริษัทฯ พร้อมสานต่อกิจกรรม “แว่นสร้างสุข” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนงานก่อสร้างให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยวางเป้าหมาย สนับสนุนงบประมาณในการตัดแว่นสายตา จำนวน 1,000 คน ภายในปี 2568 เตรียมลงพื้นที่ครอบคลุมทั่วทุกกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงบริษัทฯ มีการเปิดรับบริจาคแว่นสายตา แว่นตากันแดด กรอบแว่นจากเพื่อนๆ พนักงาน เพื่อส่งต่อให้กับคนงานก่อสร้างตามโครงการต่างจังหวัด โดยนำร่องส่งมอบโครงการแรกที่ ศุภาลัย แกรนด์ วิลล์ แม่กรณ์-เชียงราย และมีแผนจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปสู่คนงานก่อสร้างในจังหวัดอื่นๆ

“แว่นสร้างสุข” ปีที่ 2 พร้อมสร้างการมองเห็นที่ชัดเจน ดูแลปัญหาสายตาทุกคู่ ให้กับคนงานก่อสร้างโดยในปีนี้ บริษัทฯ พร้อมขยายโซน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมร่วม “สร้างดี” กับพันธมิตร เริ่มโซนแรกของปีรังสิต-ลำลูกกา-ปทุมธานี” ซึ่งมีหลากหลายโครงการบ้านของศุภาลัย ที่อยู่ในช่วงกำลังก่อสร้าง และได้มีการสำรวจความต้องการคนงานก่อสร้างที่ต้องการตัดแว่นสายตาจำนวนกว่า 150 คน (ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 375,000 บาท) โดยบริษัทฯ พร้อมระดมทีมงาน CSR ทีมงานจากฝ่ายก่อสร้าง และทีมผู้เชี่ยวชาญจากหอแว่น ลงพื้นที่ให้บริการตรวจวัดสายตา
ณ โครงการ ศุภาลัย เลควิลล์ ศรีสมาน – ปทุมธานี  และเตรียมส่งมอบแว่นสายตาคุณภาพมาตรฐานให้กับคนงานก่อสร้างที่เข้ารับการตรวจภายใน 15 วันหลังจากนี้

          นายภาคี ประจักษ์ธรรม ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ทางหอแว่นมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแว่นสร้างสุข ซึ่งได้เข้าร่วมมาตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน และจะดำเนินการร่วมกับทางศุภาลัย จนครบตามเป้าหมายของวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ ตัดแว่นให้คนงานก่อสร้าง จำนวน 1,000 คน ภายในปี 2568 โดยหอแว่นได้ส่งบุคลลากรที่มีความชำนาญในการตรวจวัดสายตาลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานของศุภาลัย พร้อมกับจัดหากรอบแว่นสายตาและเลนส์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้คนงานได้มีแว่นตาที่ดี มีคุณภาพ และมองเห็นได้ดี อ่านหนังสือ หรือสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ทางบริษัทหอแว่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจับมือร่วมกัน บมจ.ศุภาลัย ในการ “สร้างดี” มอบแว่นตา มอบการมองเห็นที่ชัดเจนให้กับคนงาน จะเป็นส่วนช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างดีขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ ทางหอแว่นก่อตั้งมากว่า 70 ปี ซึ่งทางผู้บริหารให้การสนับสนุนงานด้าน CSR มาโดยตลอด อาทิเช่น โครงการแด่น้อง, โครงการแว่นแก้ว เป็นต้น โดยมอบหมายให้ทีมงานลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นให้ทั้งเด็ก, ผู้สูงอายุ  หรือ ผู้มีความต้องการแว่นสายตา อันเนื่องจากปัญหาด้านการมองเห็น ประกอบกับมีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

          ทั้งนี้กิจกรรม “แว่นสร้างสุข” เตรียมขยายโซน ลงพื้นที่วัดสายตาอีกครั้งในช่วงปลายปี 66  โดย
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ยังคงร่วมผนึกกำลังส่งมอบแว่นสายตาคุณภาพมาตรฐานให้กับคนงานก่อสร้าง ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะเราเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือ การสร้างคุณค่าร่วมกันทางสังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน สามารถติดตามกิจกรรม CSR ดีๆ เพื่อสังคมได้ที่ www.supalai.com และ Facebook Page : Supalai