ลงทุนที่ดินให้ได้กำไรงาม..การลงทุนอสังหาฯ นั้น มีด้วยการหลากหลายวิธี หนึ่งในนั้นก็คือ “การลงทุนที่ดิน” เพราะที่ดินมีอยู่อย่างจำกัด และทวีมูลค่าเพิ่มขึ้น และยังสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ ซึ่งกลยุทธิ์ในการลงทุนที่ดินนั้นจะมีด้วยการสองวิธีคือ

ลงทุนที่ดินให้ได้กำไรงาม

การลงทุนอสังหาฯ นั้น มีด้วยการหลากหลายวิธี หนึ่งในนั้นก็คือ การลงทุนที่ดิน เพราะที่ดินมีอยู่อย่างจำกัด และทวีมูลค่าเพิ่มขึ้น และยังสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ ซึ่งกลยุทธิ์ในการลงทุนที่ดินนั้นจะมีด้วยการสองวิธีคือ

1.ซื้อเพื่อถือเก็บไว้เพื่อทำกำไร

กลยุทธิ์แบบซื้อเพื่อเก็บไว้ทำกำไรเหมาะกับผู้ที่มีเงินเย็นพร้อมลงทุนระยะยาวได้จุดนี้ต้องดูการขยายตัวของในเมืองในทำเลหรือในย่านนั้นๆนอกจากพิจารณาทำเลแล้วควรพิจารณารูปทรงของที่ดินว่าสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นได้มากน้อยแค่ไหนโดยรูปทรงถือเป็นสิ่งสำคัญหากได้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะดีมากขนาดของที่ดินไม่ควรเล็กหรือใหญ่เกินไป เพราะหากเล็กเกินไปศักยภาพในข้อจำกัดจะปลูกสร้างอาจมีน้อย พัฒนาที่ดินยาก แต่หากใหญ่เกินไป อาจทำให้ขายยาก ต้องตัดแบ่งขาย

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาคมนาคม ใกล้ถนนมากน้อยแค่ไหน เพราะถนนเป็นช่องทางหลักสู่ความเจริญ เพราะหากซื้อที่ดินตาบอด ทางตัน คงยากต่อการพัฒนา ทางที่ดีควรมีสาธารณูปโภคครบครัน น้ำ ไฟ เข้าถึง ไม่ติดป่าช้า ฟาร์มปศุสัตว์ ที่ทิ้งขยะ อาจส่งกลิ่นเหม็นและรบกวนได้ ทำให้ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจ

2.ซื้อที่ดินเพื่อแบ่งขาย

กลยุทธิ์นี้เป็นการซื้อที่ดินแปลงใหญ่ แล้วมาซอยแบ่งขายแปลงเล็กๆ เพื่อทำกำไร เพราะลูกค้าส่วนใหญ่สามารถแตะต้องได้ มีศักยภาพที่จะซื้อแปลงเล็กมากกว่าแปลงใหญ่ กลยุทธิ์เหมาะกับผู้ที่ไม่สามารถลงทุนระยะยาว ได้ ต้องใช้เงินหมุนเวียน เช่นทำบ้านจัดสรร

การเลือกทำเลที่ดินนี้ ให้ดูศักยภาพการพัฒนาของที่ดิน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะมาซื้อ เช่นพนักงานออฟฟิต โรงงาน การออกแบบดีไซน์อสังหาฯ จะได้เหมาะกับผู้ซื้อ โดยเฉพาะเมืองที่มีการขยายตัวสูง หัวเมืองต่างๆ หากได้ที่ดินในทำเลย่านนี้ จะมีอนาคตมาก

สำหรับกลไกที่ผลักดันให้ที่ดินราคาขยับขึ้นหรือลงนั้น ส่วนใหญ่มีอิทธิพลมาจาก

1.ระบบคมนาคม

2.การเมือง

3.การเติบโตทางเศรษฐกิจ

4.สภาพที่ดิน เรียบ ถมแล้วเมื่อซื้อมาสามารถใช้งานได้เลย

5.ปริมาณเนื้อที่ดิน

6.ประเภทสิทธิครอบครองที่ดิน เช่น น..3เป็นที่ดินมีโฉนด ย่อมมีราคาสูงกว่า ส..1

อย่างไรก็ตามการเลือกที่ดินไม่ว่าแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่ สามารถเพิ่มมูลค่าได้เช่นกัน ขอเพียงอยู่ในทิศทางที่มีความเจริญ และอัตราการเพิ่มของประชากร ณ จุดนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าการเข้าซื้อทีดินย่านนี้โซนนี้จะต้องซื้อในราคาที่สูง แต่ถ้าลงทุนแล้วคุ้มอนาคตไกล ก็น่าลงทุนไว้ กำไรงาม

ขอบคุณบทความจาก P.R.A  Academy