รู้หรือไม่ตราครุฑสีต่างๆ บนโฉนด หมายถึงอะไร ?

รู้หรือไม่ตราครุฑสีต่างๆ บนโฉนด หมายถึงอะไร ?

อย่างที่ทุกท่านทราบกันว่า โฉนดที่ดิน เป็นหนังสือสำคัญที่เป็นเครื่องหมายยืนยันว่า คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนั้นโดยสมบูรณ์

มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากที่ดิน ป้องกันคนอื่นเข้ามารุกรานที่ดิน รวมถึงมีสิทธิ์ซื้อขายที่ผืนนั้น แต่คุณเคยสังเกตสีตราครุฑบนโฉนดบ้างรึเปล่า ?
แล้วรู้หรือไม่ว่าครุฑทั้ง 3 สีมีความแตกต่างอย่างไร

ครุฑสีแดง – โฉนดที่ดิน น.ส.4 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด สามารถซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นโฉนดที่ทุกท่านครอบครองกันอยู่นั่นเอง ส่วนโฉนดหลังแดง คือ หนังสือ น.ส.4 ที่ระบุไว้ว่า ห้ามโอนภายในระยะเวลา 5-10 ปี

ครุฑสีเขียว – หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ หนังสือ น.ส.3 ก. ซึ่งออกที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

ครุฑสีดำ – หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ หนังสือน.ส.3 และ น.ส.3 ข. เพียงแต่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

และนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างตราครุฑทั้ง 3 สี
ก่อนซื้อขายที่ดินทุกครั้งอย่าลืมดูสีตราครุฑบนโฉนด
เพื่อป้องกันกลโกงจากมิจฉาชีพมาหลอกขายที่ดินให้คุณ

ขอบคุณบทความจาก P.R.A  Academy