การกินอยู่อย่างมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น “LIVE A HEALTHIER LIFESTYLE” มหัศจรรย์แห่งความสะดวกสบายและปาฏิหาริย์แห่งความปลอดภัย (The Miracle Of Convenience and Safety)

การกินอยู่อย่างมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น “LIVE A HEALTHIER LIFESTYLE”
มหัศจรรย์แห่งความสะดวกสบายและป
าฏิหาริย์แห่งความปลอดภัย
(
The Miracle Of Convenience and Safety)

โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ซึ่งเจ้าของกิจการ จำเป็นต้องปรับหมุนกลวิธีการทำธุรกิจให้ทัน ไม่ตกเทรนด์ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจของเราได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย และกำไรที่จะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและอยู่รอดปลอดภัยในยุคดิจิทัลที่เฟื่องฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จะถูกกดดันมากขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังดูไม่สดใสนัก ดังนั้นการพึ่งพาการทำการตลาดทางเดียว และช่องทางการขายทางเดียว จึงไม่เพียงพอ

เช่นเดียวกัน เอสเอ็มอีไทยที่ทำธุรกิจด้านอาหารและขนมหวาน โดย ‘ชัยวัฒน์ นันทิรุจ’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด (EKA GLOBAL) ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร (Longevity Packaging) ขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ “LIVE A HEALTHIER LIFESTYLE.” (การกินอยู่อย่างมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น) กล่าวว่า สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่เจ้าของกิจการต้องทำ คือ ต้องพัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมๆ กับสร้างความพึ่งพอใจของลูกค้าสูงสุด

ความสะดวกสบายของผู้บริโภค นับเป็นข้อคำนึงสำคัญ เพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า ผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล ต่างมองหาวิธีการที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการจะมาพร้อมกับความสามารถในการผลิตอาหารที่มีรสชาติอร่อย ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการบรรจุสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจในเรื่องอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ใช้งานง่าย

“บรรจุภัณฑ์ของเอกา โกลบอล ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต สามารถรักษาอายุของอาหารได้นานสุดกว่า 2 ปี และถูกพัฒนามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้น โดยบรรจุภัณฑ์ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา มีหลากหลายรูปทรงให้เลือกใช้ สามารถเข้าไมโครเวฟได้ เพียงเปิดแล้ว นำเข้าไมโครเวฟ อุ่นให้ร้อน ก็นำมารับประทานได้ทันที เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเอสเอ็มอีไทย และติดอาวุธให้ธุรกิจ สามารถตอบสนองผู้บริโภคยุคนิวนอร์มอลได้”

นอกจากนั้นเจ้าของกิจการอาหารและขนมหวาน จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากเชื้อโรคด้วย  เพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นชี้ชัดว่าเทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต จะเน้นความปลอดภัยของอาหารเป็นปัจจัยสำคัญ มีการงดเว้นอาหารสดที่ไม่ผ่านความร้อน หรือแม้แต่อาหารที่ปรุงสุกมาแล้ว ก็ต้องอุ่นซ้ำ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ โดยอาหารพร้อมรับประทาน (Ready-To-Eat) ในบรรจุภัณฑ์ของเอกา โกลบอล เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ (Sterilized Food) ภายใต้แรงดัน (Retort) ที่อุณหภูมิ 110-120 องศาเซลเซียส และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการความร้อน (Hot Filled) ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นอาหารปลอดเชื้อ มีความปลอดภัยสูง ไม่มีการปนเปื้อนทั้งเชื้อโรคและสารกันบูด

หากผู้ประกอบการท่านใด ต้องการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายฐานการตลาดที่กว้างขึ้น สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจนอกจากความต้องการของลูกค้า ทั้งความอำนวยความสะดวกสบายให้ชีวิตง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยสูงแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้จักลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้วยว่าเหมาะกับการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารหรือไม่

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร ตลอดจนถึงการทำความรู้จักกับนวัตกรรมบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศ Modified Atmosphere Packaging Process หรือ MAP ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีการถนอมอาหาร (Food preservation) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตอาหาร เพื่อชะลอการเน่าเสีย ทั้งนี้สามารถโทรปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eka-global.com หากสนใจเข้าอบรมที่ห้องแล็บ เอกา โกลบอล ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 038-574-187