พลอย จินดาโชติ และธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง สองดีไซเนอร์สาวแห่ง “พี พัล-ลา-ดิ-โอ” (P PALLADIO) (1)