คุณณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 40.2