ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์-“อารียา พรอพเพอร์ตี้” ปักธง ก้าวสู่ “ไลฟ์สไตล์ พรอพเพอร์ตี้-03